image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 65
Ngày 30/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2969/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới. Qua đó, tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội để phát triển du lịch nhanh, toàn diện, bền vững, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác. Ngoài ra, các nội dung, nhiệm vụ giải pháp của Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 26/6/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ và các Chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch cũng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện. Thông qua việc triển khai kế hoạch tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển du lịch một cách toàn diện, nhanh và bền vững với phương châm “Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững”, đưa du lịch phát triển thành ngành kinh tế quan trọng, nâng tỉ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Hiệp hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị kinh doanh du lịch phải chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch để góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân và du khách khi đến Bình Dương./.

Nội dung chi tiết tại đây
Minh Sáng - Phòng Quản lý Du lịch

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0