image banner
Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Điều 1: Vị trí chức năng

Phòng Quản lý Thể dục Thể thao là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Sở và theo quy định của pháp luật.

Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ

Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án chương trình phát triển thể dục thể thao; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong trong lĩnh vực thể dục, thể thao ở địa phương;

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thể dục, thể thao như sau:

1. Về thể dục thể thao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao, vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục thể thao, phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

e) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương

2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác đăng cai tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực, quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

b) Quản lý nhà nước về thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao và thực hiện chế độ chính sách đối với HLV, VĐV, trọng tài thể thao của tỉnh sau khi được phê duyệt

c) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câc lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

3. Một số chức năng, nhiệm vụ khác:

a) Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Phòng:

Phòng Quản lý thể dục thể thao có 01 Trưởng phòng, 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ công chức chuyên môn quản lý.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0