VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Lọc Hủy bỏ

Tổng số văn bản 49

 • Số hiệu
 • Trích yếu nội dung
 • Ngày ban hành
 • Từ
  Đến
 • Ngày có hiệu lực
 • Từ
  Đến
 • Lĩnh vực
 • Cơ quan ban hành
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
463/QĐ-SVHTTDL ngày 02/8/2017 Sở văn hóa thể thao và du lịch Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
02/08/2017
2812/TB-ĐHTV-SVHTTDL Khác Thông báo Văn hóa, Thể thao, Du lịch
V/v viết bài tham luận Hội thảo khoa học. Đề tài: Bảo tồn và phát huy bền vững nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Bình Dương
30/12/2016
925/TB-VHCS Khác Thông báo Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Về việc tổ chức Hội thi Nghệ thuật đờn ca tài tử
23/12/2016
4844/UBND-NC UBND Tỉnh Công văn điều hành
V/v hướng dẫn thực hiện quy trình ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
19/12/2016
78/KL-TTr Khác Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bình Dương
21/11/2016
212/2016/TT-BTC Khác Thông tư Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
10/11/2016
Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-VHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
19/10/2016
39/2016/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Dương
07/10/2016
970/HD-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Hướng dẫn Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Về việc thực hiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018
04/10/2016
02/KL-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Kết luận thanh tra Về việc thanh tra hành chính Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bàu Bàng
04/10/2016
03/KL-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Kết luận thanh tra Về việc thanh tra hành chính Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Bến Cát
04/10/2016
33/2016/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương
31/08/2016
50/KL-TTra Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Về việc thanh tra hành chính Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương
26/08/2016
01/KL-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận
Về việc thanh tra hành chính Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên
26/07/2016
2269/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh BÌnh Dương giai đoạn 2016 - 2020
30/06/2016