Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 - NĂM 2018

(15:56 | 09/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 12/11/2018

Sáng:

-      07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự diễn tập thử (lần 2), khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018

* Địa điểm: Khu vực Diễn tập (Sau Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh)

Chiều:

- 13h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải đi khảo sát Di tích Dốc Chùa (ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa và Bà Văn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

* Địa điểm: Di tích Dốc Chùa (Bắc Tân Uyên)

- 15h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp thông qua Điều lệ các giải: Giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương; giải Việt dã Chào năm mới; Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Tôn Đại Thiên Lộc (ông Đỗ Văn Toàn – Phòng Quản lý TDTT, ông Pham Văn Lam – Giám đốc Trung tâm TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương

 

Thứ Ba ngày 13/11/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

-13h30’ BGĐ dự họp xét phong cấp huấn luyện viên thể thao (Thành viên theo Quyết định số 596/QĐ-SVHTTDL ngày 27/9/2018 cùng dự)

 * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

- 14h30’ BGĐ dự họp Hội đồng công nhận sáng kiến, giải pháp để xét tặng các danh hiệu thi đua (Thành viên Theo Quyết định 608/QĐ-SVHTTDL ngày 05/10/2018 cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Tư ngày 14/11/2018

Sáng:

- 08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018 (02 ngày) (Có Chương trình riêng)

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị triển khai Chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: UBND thành phố Thủ  Dầu Một

Chiều:

-13h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (Toàn thể CBCCVC thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

 

Thứ Năm ngày 15/11/2018

Sáng:

- 08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp tục dự diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên tiếp đoàn tiền trạm giải đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT

Chiều:

- 14h00’ BGĐ dự họp kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày “Phú Lợi căm thù” (01/12/1958 – 01/12/2018) (Phòng Quản lý Di sản Văn hóa và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức – Pháp chế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Bảo tàng tỉnh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Sáu ngày 16/11/2018

 

Sáng:

-      07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh (Bà Phan Diễm Thúy – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường A – Hội đồng nhân dân tỉnh

          Chiều:

-      13h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018

             * Địa điểm: Ấp Gia Lạc, xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên

 

Thứ Bảy ngày 17/11/2018

 

Tối:

-19h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018

* Địa điểm: Văn phòng Khu phố 5, Phường Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương (xe tài xế Quí)

 

Chủ Nhật ngày 18/11/2018

 

Sáng:

-      07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018

             * Địa điểm: Văn phòng khu phố 4, thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 Võ Thị Anh Xuân