Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 - NĂM 2018

(15:50 | 02/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 05/11/2018 đến ngày 14/11/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

 

Thứ Hai ngày 05/11/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự phiên họp UBND thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

-14h00’ Hội ý Ban Giám đốc Sở (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở, ông Nguyễn Minh Hiển -  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 06/11/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp thông qua Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, số lượng cấp phó, bổ nhiệm, nghỉ hưu đối với công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

- 09h30’ BGĐ làm việc với toàn thể CBCC khối Văn phòng Sở

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

Chiều:

-14h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở sinh hoạt kỷ niệm 101 năm cách mạng tháng Mười Nga, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Tư ngày 07/11/2018

Sáng:

- 08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Ban chỉ đạo Dự án Khu tưởng niệm Chiến khu D (ông Nguyễn Minh Hiển –Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh

-08h30’ Họp chi bộ Văn phòng Kế hoạch – Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

-08h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Chi bộ Nghiệp vụ Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thành viên Ban Biên tập theo Quyết định số 398/QĐ-SVHTTDL ngày 17/8/2016 cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Năm ngày 08/11/2018

Sáng:

-      08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp công tác tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis năm 2018.

-      * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với Đoàn công tác của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đến trao đổi học tập kinh nghiệm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống Văn hóa” (Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 08h00’ Ủy quyền ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch dự Hội nghị tập huấn “Thực thi pháp lệnh trong Thương mại điện tử” năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

Chiều:

-13h30’ BGĐ dự họp thông qua:

          + 13h30’ – 15h00’:  Chương trình công tác năm 2019 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung) (Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

(Tài liệu họp Văn phòng Sở gửi qua Văn bản nội bộ của phần mềm Quản lý Văn bản)

+ 15h00’: Nội dung kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày “Phú Lợi căm thù” (01/12/1958 – 01/12/2018) (Phòng Quản lý Di sản Văn hóa và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức – Pháp chế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Bảo tàng tỉnh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Sáu ngày 09/11/2018

 

Sáng:

-      07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tham gia luyện tập các nội dung họp vận hành cơ chế trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

-      09h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Sở Xây dựng về việc thanh lý hàng rào và nhà bảo vệ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính và ông Nguyễn Minh Xuân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

-13h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Du lịch

-   15h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải +  PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ tuyên dương, trao thưởng cho các Huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong thi đấu thể thao năm 2018

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT tỉnh

 

Thứ Bảy ngày 10/11/2018

 

Sáng:

-07h15’ GĐ Nguyễn Khoa Hải + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Giải xe đạp Cúp Tôn Đại Thiên Lộc

* Địa điểm: Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (xe tài xế Quí)

-09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Liên hoan phụ trách thiếu nhi và trao giải thưởng “Cánh én hồng” toàn quốc năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

-10h30’ GĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc Giải xe đạp Cúp Tôn Đại Thiên Lộc

* Địa điểm: Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc  (xe tài xế Quí)

Tối:

-18h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Mittinh “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018”

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động của Liên đoàn lao động tỉnh (Đường D19, KDC Việt – Sing, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương) (xe tài xế Quí)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 Võ Thị Anh Xuân