Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 - NĂM 2018

(16:06 | 12/10/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 15/10/2018

 

Sáng:

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

* Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (xe tài xế Quí)

Chiều:

* Địa điểm: Tập đoàn Tân Hiệp Phát (số 219, Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương) (xe tài xế Tâm)

- 18h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và Tuyên dương, khen thưởng Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

Thứ Ba ngày 16/10/2018

 

Sáng:

-  07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với  nhân dân trên địa bàn tỉnh  

* Địa điểm: Hội trường A – UBND Thành phố Thủ Dầu Một

-08h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh

-08h00’ Bà Thân Thị Hiên Thạch – Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình dự kiểm tra công tác Phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 3812/KH-UBND của UBND tỉnh (01 ngày)

* Địa điểm: Thuận An

 

Thứ Tư ngày 17/10/2018

 

Sáng:

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên họp phân công nhiệm vụ triển khai công việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật, chống bạo lực gia đình (2008 - 2018) (Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn  bị nội dung, Đại điện lãnh đạo Văn phòng Sở, Tổ chức – Pháp chế, Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc cùng dự)

* Địa điểm:  Hội trường Sở (B)

 

 

Thứ Năm ngày 18/10/2018

 

 

Sáng:

 

-08h00’ BGĐ dự họp thông qua điều chỉnh kinh phí hoạt động năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, 2020, 2021 của ngành (phòng Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị nội dung, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

Chiều:

-15h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Đại hội V Hội Doanh nhân Trẻ Bình Dương, nhiệm kỳ 2018 – 2021

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

Thứ Sáu ngày 19/10/2018

 

Sáng:

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (01 ngày)

* Địa điểm: Hội trường B –Tỉnh ủy

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp triển khai công tác tổ chức Hội thi tuyên truyền nông thôn mới năm 2018

* Địa điểm: Hội trường Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản (Lầu 2, số 60 Đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Khối Văn phòng Sở (20/10/1930 – 20/10/2018) (Toàn thể Nữ CBCC khối Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Bảy ngày 20/10/2018

 

Sáng:

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Giải đua xe môtô Bình Dương mở rộng cúp Đại Nam (Dành cho đối tượng nữ) (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Đua Đại Nam (xe tài xế Quí)

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                              

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 Võ Thị Anh Xuân