Hoạt động Huyện Thị

Bắc Tân Uyên: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018)

(15:33 | 05/10/2018)

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2008-2018. Sáng ngày 13/9/2018, Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia (2008-2018) do đồng chí  Trần Văn Phương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện chủ trì Hội nghị; Hơn 114 đại biểu về tham dự hội nghị là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Trưởng, Phó  Ban Chỉ đạo công tác gia đình, cán bộ phụ trách công tác gia đình các xã và trưởng ban vận động ấp và các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.


Trong Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt về công tác triển khai 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018), báo cáo tham luận của 4 đơn vị xã Bình Mỹ, Tân Mỹ, Đất Cuốc và Phòng LĐ_TB&XH về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai, thi hành Luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Trần Văn Phương ghi nhận sự nỗ lực trong triển khai, thi hành Luật ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương; đồng thời giao phòng Văn hóa thông tin huyện (Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện) tiếp tục tham mưu cho UBND huyện giải pháp đồng bộ trong triển khai, thi hành Luật; các cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động rà soát, đánh giá, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, đảm bảo quyền, lợi ích và nhân cách của các thành viên trong mỗi gia đình; nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện giai đoạn 2008-2018.

Phòng VHTT BắcTân Uyên