Thông tin tuyên truyền

Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng, của các, bộ, ngành địa phương

(15:08 | 01/10/2018)

Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/10/2018. Theo đó, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn (năm có chữ số cuối cùng là số 0). Những năm khác thì chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, không tổ chức lễ kỷ niệm.


Nghị định này cũng quy định không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm; chỉ được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm... ngoài ra Nghị định còn quy định về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ đề nghị, cơ quan thẩm định, nội dung thẩm định, trình tự công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, cấp tỉnh; quy định về khánh tiết, trang trí, trang phục, đại biểu, khách mời, nghi thức lễ kỷ niệm và điều kiện, quy mô tổ chức ngày hưởng ứng./.

Xuân Quang