Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 - NĂM 2018

(15:35 | 28/09/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

 

Thứ Hai ngày 01/10/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự trao quyết định về công tác cán bộ

* Địa điểm: Hội trường A, Tỉnh ủy

 

-      09h00’ BGĐ dự họp thông qua:

 

          + Thông qua Danh sách Đoàn VĐV các bộ môn tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII năm 2018 (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, ông Phan Văn Lam – Giám đốc Trung tâm TDTT, ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

 

          + Chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Nguyễn Thành Nghĩa – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa cùng dự)

 

          + Hướng dẫn xét thi đua khen thưởng (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

          Chiều:

          -14h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL tháng 10/2018

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

 

Thứ Ba ngày 02/10/2018

 

 

Sáng:

-07h30’ BGĐ báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Bà Văn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, ông Nguyễn Văn Huệ - Giám đốc Thư viện tỉnh, ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT,  ông Nguyễn Thành Nghĩa – Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa cùng dự)

 * Địa điểm: Hội trường A - Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều:

-   14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ Kỷ niệm 41 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

 

* Địa điểm:  Tòa nhà Trường quay – Nhà Bá âm BTV (Đường Lê Lợi, Hòa Phú, TDM, Bình Dương)

 

 

Thứ Tư ngày 03/10/2018

 

 

Sáng:

-08h30’ Họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

* Địa điểm:  Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

-         14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra

* Địa điểm:  Hội trường Sở (A)

-      14h00’ Ủy quyền ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính dự họp về việc Thống nhất một số nội dung trong việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đối với phần mỹ thuật tượng đài thuộc dự án Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể khu tưởng niệm chiến khu D

* Địa điểm:   Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương (tầng 4B, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 

 

Thứ Năm ngày 04/10/2018

 

Sáng:

-  08h00’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Trưởng, phó các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

Chiều:

- 15h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự tiếp Đoàn công tác Thành phố Deajeon, Hàn Quốc (Theo LLV của UBND tỉnh)

* Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh

 

Thứ Sáu ngày 05/10/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 – HĐND tỉnh khóa IX

* Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp báo Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

Chiều:

-14h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên họp Tiểu ban hậu cần là Lễ tân Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA)

* Địa điểm: Phòng họp A – Sở Ngoại vụ

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                              

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 Võ Thị Anh Xuân