Tin Gia đình

Hội nghị trực tuyến tổng kết 18 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(10:10 | 26/09/2018)

Ngày 21/9/2018, Tại trung tâm Viettel Bình Dương đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 18 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (phong trào “TDĐKXDĐSVH”). Chủ trì điểm cầu Chính Phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – UVBCT – Thủ Tướng Chính Phủ cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam – UVTƯ Đảng - Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung Ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đại diện các Bộ ngành có liên quan.


tructuyen10nam.jpg

 Tham dự điểm cầu tại tỉnh Bình Dương có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng – Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh và đại diện các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố Thủ Dầu Một và Lãnh đạo 14 phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ Tướng Chính phủ khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”  giai đoạn 2000 – 2018. xem phóng sự về kết quả thực hiện phong trào và báo cáo tham luận của 11 đơn vị.

Hội nghị là dịp nhìn lại tổng quan sự phát triển của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong 18 năm qua; đặc biệt thông qua những con số, mô hình thiết thực, những tác động hiệu quả đến công tác xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng ở mọi vùng miền. Và Phong trào “TDĐKXDĐSVH” cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 Khoá VIII về Xây dựng và Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Khẳng định sức sống bền vững của phong trào trong đời sống văn hóa ở mọi vùng miền, dân tộc, Tôn giáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng sẽ thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào ngày càng thực chất, có chiều sâu; khắc phục “căn bệnh” thành tích khiến cho phong trào chưa thực sự “sâu rễ bền gốc” trong đời sống văn hóa tại một số địa phương, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng Phong trào trong thời gian tới. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh 18 năm qua và từ những ý kiến chỉ đạo của Trung Ương từ Hội nghị trực tuyến và các hướng dẫn của các bộ, ngành.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tập trung vào thực chất, hiệu quả, tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội; khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước, tình làng, nghĩa xóm, tính đoàn kết cộng đồng, dòng họ ngày càng được bền chặt, môi trường văn hóa lành mạnh... góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, củng cố nền tảng đạo đức xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                                                         NGUYỄN VĂN CƯỜNG (PHÒNG XDNSVHGĐ)