Thông tin tuyên truyền

Bảo tàng tỉnh Bình Dương tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

(15:38 | 19/09/2018)

Thực hiện Chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động của Bảo tàng tỉnh năm 2018, nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của cả nước và của tỉnh Bình Dương. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018), Bảo tàng tỉnh Bình Dương tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.


BT_trienlamxaydungchinhdonDang.jpg

Thực hiện tư tưởng của Bác, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cũng đã đề ra Nghị quyết yêu cầu cần tăng cường chỉnh đốn Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vì đây là nhân tố có tầm quan trọng trong việc  phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa” để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam. Chỉ có như thế mới tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ, góp phần khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, bảo đảm Đảng ta ngang tầm với trọng trách lịch sử trong thời kỳ mới.

Triển lãm diễn ra từ ngày 02/9/2018 – 10/12/2018 tại sảnh Bảo tàng tỉnh Bình Dương với quy mô 80 hình ảnh, tài liệu giới thiệu công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng thời kỳ cách mạng. Qua đó, giúp cho nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan hiểu biết them tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi thử thách khó khăn, nâng tầm đất nước trên trường quốc tế.

                                                       Phòng Trưng bày – Tuyên truyền

                                                               Bảo tàng tỉnh Bình Dương