Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28- NĂM 2018

(15:36 | 06/07/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

 

Thứ Hai ngày 09/7/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp trao quyết định về công tác cán bộ

* Địa điểm: Hội trường A – Văn phòng Tỉnh ủy

-09h00’ Hội ý Ban Giám đốc (Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

 * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 10/7/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tại Đảng bộ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An

* Địa điểm: Hội trường A – UBND Thành phố Thủ Dầu Một

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Hội đồng xét duyệt tượng đài tranh hoành tráng thông qua mẫu phác thảo tượng đài Quân dân Bến Cát anh hùng (lần 3, tỷ lệ 1/1)

* Địa điểm: Khu xưởng Công ty TNHH Mỹ Thuật Đương Đại, Số 1/35A, Khu Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương. 

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị giao ban công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2018

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  (Tầng 19, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 

Thứ Tư ngày 11/7/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự kỳ họp lần thứ 7 – HĐND tỉnh (03 ngày, theo Giấy mời số 18/GM-HĐND ngày 02/7/2018  của HĐND tỉnh)

 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức giải Billiards Carom 3 băng quốc tế truyền hình Bình Dương lần VII năm 2018 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương

 

Thứ Năm ngày 12/7/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 7 – HĐND tỉnh (03 ngày, theo Giấy mời số 18/GM-HĐND ngày 02/7/2018  của HĐND tỉnh)

 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Hội thi tuyên truyền sách và tuổi thơ – Lần thứ VIII năm 2018

* Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương

-08h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải bóng đá nhi đồng tỉnh Bình Dương năm 2018 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với các Hội, Liên đoàn thể thao cấp tỉnh về hoạt động 6 tháng đầu năm và công tác 6 tháng cuối năm 2018 (Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị thư mời, nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-14h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng (Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc cùng dự)

          * Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-16h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc Hội thi tuyên truyền sách và tuổi thơ – Lần thứ VIII năm 2018

* Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương

 

Thứ Sáu ngày 13/7/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 7 – HĐND tỉnh (03 ngày, theo Giấy mời số 18/GM-HĐND ngày 02/7/2018  của HĐND tỉnh)

 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự buổi họp Công bố Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố Thông minh – Bình Dương 2018

* Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ (Tầng 11, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 

Thứ Bảy ngày 14/7/2018

Sáng:

-09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ Ký kết hợp tác với Thái Lan của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS

* Địa điểm: Khách sạn BCONS Bình Dương (50 Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương)

  

 

Chủ nhật ngày 15/7/2018

Sáng:

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Bế mạc giải bóng đá nhi đồng tỉnh Bình Dương năm 2018 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Trung tâm TDTT  tỉnh (xe tài xế Quí)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân