Thông tin tuyên truyền

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

(15:35 | 02/07/2018)

Sáng ngày 28/6/2018, tại Hội trường HĐND-UBND thị xã Bến Cát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Phú Yên - Phó Giám đốc Sở, bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ Bến Cát, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 


soket6thang_2018.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý nhà nước của ngành được triển khai đồng bộ trong từng lĩnh vực và trên từng địa bàn, hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương được tổ chức phong phú và đa dạng, trong đó nổi bật là các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018 thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng gắn kết và lồng ghép các hoạt động của phong trào với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hoá nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tập luyện thể dục thể thao của cộng đồng. Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp, phản ánh được sự phát triển năng động của thể thao tỉnh nhà; thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được nhiều huy chương tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế; hoạt động kinh doanh du lịch tăng trưởng ổn định với tổng lượt khách và tổng doanh thu đều đạt so với kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ năm 2017; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức và tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của ngành còn gặp những khó khăn, hạn chế như: việc đầu tư xây dựng công trình văn hoá, thể thao ở một số nơi chưa đạt yêu cầu về công năng sử dụng, công tác quản lý, tổ chức các hoạt động vẫn chưa phát huy hết hiệu quả; việc thực hiện chủ trương xã hội hoá còn khó khăn, vướng mắc ở khâu thủ tục nên chưa thực sự thu hút nhà đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực quảng cáo, karaoke tuy được quan tâm thực hiện nhưng đôi lúc chưa được xử lý nghiêm dẫn đến tình trạng làm mất vẻ mỹ quan đô thị, gây mất trật tự xã hội; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là hạ tầng phát triển du lịch đường sông; giữa các khu, điểm du lịch chưa có sự kết nối và chưa tạo được sức hấp dẫn cao đối với khách du lịch; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình hiệu quả chưa cao, còn xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột đang là vấn đề đáng quan tâm; tình hình diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa qua đã ảnh hưởng đến một số hoạt động của ngành.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Phú Yên - Phó Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành ngoài việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh được giao cần quan tâm, lưu ý một số nội dung chủ yếu như: sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc chấp hành nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức sơ kết đánh giá các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của ngành trong giai đoạn 2016 - 2020; đẩy nhanh tiến độ thành lập các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND, ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh; tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao bằng nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực trong việc kêu gọi xã hội hoá cùng khai thác và sử dụng các công trình văn hoá, thể thao và các dự án phát triển du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý của ngành, nhất là đối với những lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, những lĩnh vực còn gây bức xúc trong dư luận, qua đó nhằm góp phần lập lại trật tự kỷ cương trên các lĩnh vực quản lý của ngành từ cấp tỉnh cho đến các địa phương./.   

Thế Thuật (VPS)