Tin nội bộ

Thanh tra Sở VHTTDL: tổ chức thanh tra độc lập theo kế hoạch các cơ sở lữ hành du lịch trong địa bàn Tỉnh năm 2018.

(15:32 | 19/06/2018)

Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-SVHTTDL ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Chương trình kế hoạch công tác thanh, kiểm tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và  Quyết định số 14/QĐ-TTr 26/4/2018 của Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập.


        thanhtraDL.jpg 

          Từ ngày 14/05 đến ngày 23/05/2018 Thanh tra Sở tổ chức thanh tra độc lập các cơ sở kinh doanh lữ hành du lịch trong địa bàn Tỉnh năm 2018.

Trong quá trình thanh tra, đa số các đơn vị chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành du lịch. Tuy nhiên, Luật Du lịch và một số văn bản hướng dẫn vừa mới có hiệu lực (01/01/2018), trong đó có một số thay đổi về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành như: kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải có giấy phép; ký quỹ kinh doanh đối với lữ hành nội địa; người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đảm bảo bằng cấp về chuyên ngành lữ hành…. vì vậy, các đơn vị đang trong giai đoạn bổ sung  theo quy định mới (bằng cấp chuyên môn, tiền ký quỹ…) nhằm đảm bảo các điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành theo quy định.

Các đơn vị được thanh tra phần lớn là những đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa có quy mô nhỏ; thời gian, địa điểm hoạt động không ổn định. Mặt khác, trước đây quy định chưa chặt chẽ đối với việc thành lập doanh nghiệp và điều kiện đối với kinh doanh lữ hành nội địa nên một số hướng dẫn viên sau khi hành nghề một thời gian, thì tự thành lập công ty riêng để điều hành dẫn đến khi có quy định về tiền ký quỹ và trình độ của người điều hành lữ hành thì gặp những khó khăn nhất định.

Trong đợt thanh tra này, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập 01 biên bản vi phạm hành chính do không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Lập 09 biên bản nhắc nhỡ yêu cầu các đơn vị sớm bổ sung các điều kiện kinh doanh, liên hệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy phép theo đúng quy định.

Giáp Văn Phú Sơn (Thanh tra  Sở VH-TT& DL tỉnh Bình Dương)