Tin Gia đình

Họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương

(16:10 | 11/04/2018)

Sáng ngày 10/4/2018, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh thực hiện vai trò chỉ đạo, định hướng mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (BCĐ) để thống nhất các nội dung trong việc triển khai thực hiện phong trào trong thời gian qua.


hopbanchidao_thang4_2018.jpg

Đến dự họp có Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ trì cuộc họp, ông Bùi Hữu Toàn – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Ban Chỉ đạo cùng tất cả các thành viên của BCĐ và Văn phòng Thường trực BCĐ.

BCĐ tỉnh đã đánh giá các mặt làm được và phối hợp của các ngành thành viên trong BCĐ và cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua. Trong cuộc họp, các thành viên BCĐ đã có nhiều ý kiến đóng góp và các đề xuất nhằm giúp cho hoạt động của phong trào ngày càng phát triển, BCĐ cũng đã thống nhất việc giải trình về các ý kiến kiến nghị của BCĐ các huyện, thị xã, thành phố và thống nhất các nội dung tham mưu sửa một số tiêu chí trong bảng chấm điểm các danh hiệu văn hóa của Văn phòng Thường trực.

Về số liệu KP văn hóa; ấp văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan đạt chuẩn văn hóa thì số liệu đăng ký năm 2018 bằng năm 2017 đều đăng ký 100%. Riêng số liệu gia đình văn hóa năm 2018 đăng ký giảm hơn so với năm 2017 (2,88%); khu nhà trọ văn hóa năm 2018 đăng ký giảm 25,84% so với năm 2017; cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2018 tăng 0,31% so với năm 2017; Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2018 đăng ký tăng 3,27% so với năm 2017. Năm nay, Văn phòng Thường trực đề nghị BCĐ các huyện, thị xã, thành phố tách bạch việc đăng ký của cơ quan, đơn vị riêng biệt với số liệu của doanh nghiệp.

 Về kinh phí của tỉnh bố trí cho công tác phong trào năm 2018 là: 600.000.000 (sáu trăm triệu đồng chẵn). Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo phân bổ kinh phí hoạt động cho 03 ngành gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (32.400.000đ); Liên đoàn Lao động tỉnh (55.168.480đ); Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (12.978.000đ). Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo là: 499.453.520đ.

Kết luận tại cuộc họp bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ghi nhận các ý kiến đóng góp và đề xuất của các thành viên dự họp và chỉ đạo Văn phòng Thường trực trong 6 tháng cuối năm 2018 căn cứ vào Nghị quyết của Chính phủ ban hành Nghị định quy trình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa (Gia đình văn hóa; Khu dân cư văn hóa), Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và một số nội dung bất cập trong Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương để trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thức tế tại địa phương./.

                                                                    Hoàng Anh (P. XDNSVHGĐ)