Tin Gia đình

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bình Dương phúc tra công nhận các danh hiệu văn hoá huyện Bắc Tân Uyên năm 2017

(15:24 | 29/12/2017)

Sáng ngày 20/12, Đoàn phúc tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương do bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch làm Trưởng đoàn có buổi phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn  huyện BắcTân Uyên.


Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Văn phòng ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân địa phương, công nhân lao động xa quê và tình hình đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân.

Việc xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phong trào học tập lao động sáng tạo, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại  đã được các địa phương ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Nếu như, năm 2000 huyện Bắc Tân Uyên có số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm khoảng 82% thì đến cuối năm 2017 có trên 96% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, qua phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu trên các mặt như gia đình có nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, hòa thuận, gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, tham gia tốt công tác xã hội, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được các cơ quan đơn vị trong toàn huyện hưởng ứng tích cực, huyện hiện có gần 98% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa, các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thực sự đi vào cuộc sống đã đáp ứng đúng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân , đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

Để đạt được kết quả trên, hàng năm Ban Chỉ đạo phong trào huyện đều đề ra kế hoạch và biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hướng dẫn các xã, các ngành triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những tồn tại cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể, sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những chuyển biến tích cực đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào của tỉnh và huyện Bắc Tân Uyên đã cùng nhau đóng góp nhiều ý kiến để phong trào “TDĐKXĐSVH”  trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, theo đó các ý kiến đều tập trung vào các giải pháp như cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo các cấp ủy Đảng, đều được quản lý của chính quyền các cấp, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng đa dạng hóa nội dung, phương thức triển khai thực hiện phong trào.

Thay mặt Đoàn phúc tra của tỉnh bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa đã thống nhất và đánh giá cao các kết quả đạt được trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện và mong rằng để phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2017, phấn đấu để hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tiếp theo, tới đây phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” từ huyện đến xã, đồng thời phát huy vai trò vận động của các tổ chức quần chúng gắn kết phong trào với các hoạt động và các cuộc vận động khác tại địa phương như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, phong trào chung sức xây dựng nếp sống nông thôn mới, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa giao thông … cùng với đó Ban Chỉ đạo huyện cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, phúc tra, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đôn đốc các xã, Ban vận động ấp thực hiện đúng quy trình bình xét các danh  hiệu văn hóa đảm bảo trung thực khách quan, đảm bảo nâng cao chất lượng công nhận các danh hiệu văn hóa. Trước tình hình phát triển công nghiệp, dân số ngày càng gia tăng, trong thời gian tới, cần phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, từ đó góp phần to lớn đối việc giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

                                                                                                                                                                                                                                                            HOÀNG ANH (XDNSVHGĐ)