Tin Gia đình

Tổng kết mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

(08:51 | 31/12/2015)

Sáng 04/12, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và sơ kết đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2015”. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình, lãnh đạo UBND, Phòng văn hóa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 


Thời gian qua, Sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 56/91 xã, phường, thị trấn triển khai và duy trì thực hiện mô hình, trong đó có 309 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 309 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 309 tổ hòa giải cơ sở. Các mô hình đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, thực hiện tuyên truyền pháp luật, đồng thời tư vấn, hòa giải, can thiệp kịp thời các vụ bạo lực gia đình.

PCBLGD.jpg

Bên cạnh đó, thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam”, Sở phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Đã có 148 khu, phố, ấp của 23 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đề án.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 15 cá nhân; Giám đốc Sở VHTTDL tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2015”.

VPS